Pravidla spolupráce


OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

Telefonicky či osobně po vyplnění kontaktního formuláře.
Email: info@kamilasvobodovafoto.cz
Facebook: Kamila Svobodová, portrétní fotografka dětí

Instagram: @kamilasvobodovafoto

Tel.: 734 618 692

MÍSTO FOCENÍ

Zduchovice 113

KDY JSEM K DISPOZICI

PO - PÁ 9,00 - 15,00

Focení ve večerních hodinách, o víkendech či svátcích + 1500 Kč.

KOHO FOTÍM

Fotím děti od jednoho roku do sedmnácti let.

DÉLKA FOCENÍ

1 - 2 hodiny

Na focení choďte v uvedený čas. Pokud přijdete pozdě, focení se neposouvá, fotíme pouze zbývající čas, který jsem pro vás měla vyhrazený.

Pokud bude potřeba delší čast na focení, účtuji si 1000 Kč za každou další započatou hodinu.

REZERVACE

Pro závaznou rezervaci potřebuji vaše telefonní číslo, jméno, adresu, datum focení, a počet dětí (+ věk), které budou foceny. Termín focení následně pevně rezervuji po uhrazení plné částky za focení.


ODVOLÁNÍ - ZRUŠENÍ FOCENÍ

Z osobních důvodů (např. nemoc) nejdéle den před termínem focení. V případě zrušení kvůli "zásahům vyšší moci" (porouchané auto, uprchnuvší pes,...) nejdéle hodinu před focením, v tomto případě pouze telefonicky!Termín focení lze z těchto důvodů přesunout 2x. Pokud nedorazíte bez udání závažného důvodu nebo zrušíte focení 3x po sobě, není již možné určit jiný termín a uhrazená částka propadá v celé výši.


ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Odevzdávání fotografií probíhá osobně na stejné adrese jako focení, tj. Zduchovice 113.

3 - 4 týdny po focení vás kontaktuji a domluvíme se, kdy si pro fotografie budete moci přijet.

V případě expresního zpracování fotografií, tj. kratší než 3 týdny, účtuji poplatek + 1000 Kč.

Odevzdávám pouze upravené fotografie ve formátu JPG, příp. vytištěné (zákazník nemá žádný nárok na RAW soubory či neupravené fotografie).V případě nemoci, úrazu, technických problémů apod. si vyhrazuji právo dodací dobu prodloužit. O prodloužení bude zákazník vždy včas informován.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Je rovněž zakázáno dodané fotografie jakýmkoli způsobem dále upravovat.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Vyhrazuji si právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách i k jiným způsobům prezentace (tiskoviny).

Tyto fotografie budou fotografkou Kamilou Svobodovou zpracovávány po dobu 10 let. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas.

Osobní údaje které mi budou poskytnuty, jako je jméno,adresa, email a telefonní číslo, pro plnění smluvního vztahu, budu zpracovávat po následujících 10 let ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 6 měsíců od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

Odevzdané fotografie (jpg formáty) se archivují také po dobu 6 měsíců.